Uygulamalar / Demirbaş Kurumsal

Detaware - Demirbaş Takip ve Yönetim Sistemi

Biltera tarafından geliştirlen Detaware Demirbaş Takip ve Yönetim Sistemi, Rfid teknolojisi yardımı ile demirbaşlarınızın etkin takibini yapmanızı sağlar. Eğer işletmenizde binlerce demirbaşınız var ve neyin nerede olduğunu takip etmek giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyorsa, Detaware tam size göre.

Detaware ile öncelikle kayıtlı demirbaşların Deta Masaüstü yazılıma girişi yapılır. Bu aşamada eğer işletmenin mevcut bir Demirbaş Takip sistemi varsa ondan da yararlanılabilir. Ardından kayıtlı demirbaşlar özelliklerine göre farklı Rfid etiketleri ile etiketlenir. Daha sonra mobil Rfid okuyucularla istenilen sıklıkta sayımlar yapılarak, Demirbaş Takip Sistemindeki kayıtların, gerçek durumla birbirini tutması sağlanır, tutmayanlar güncellenir. Bu sayımlar esnasında demirbaşların görüş alanında olması ve tek tek sayılması gerekmemektedir. Saniyede yüzlerce demirbaş sayılabilir. Sayım esnasında lokasyon bilgileri de kaydedilir. Sayılan lokasyonda bulunan demirbaşlar, bulunamayan demirbaşlar ve başka bir lokasyona kayıtlı olduğu halde bu lokasyonda tespit edilen demirbaşlar tespit edilir. Kayıp demirbaşlar el terminalleri vasıtasıyla aranarak, kısa sürede bulunabilir. Farklı konumda bulunanlar için arzu edilirse zimmet değişikliği işlemi yapılabilir. Tüm demirbaş işlemleri Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olup, kamu tarafından kullanılmakta olan Taşınır.Net yazılımına uyumludur.

Detaware Demirbaş Takip ve Yönetim Sistemi üç ayrı birimden oluşur :

Deta

Demirbaşlarla ilgili her türlü kaydın girildiği ve işlemlerin takip edildiği masaüstü yazılımdır. İşletmeler isterlerse Deta yerine kendi Demirbaş Takip Sistemlerini de kullanabilirler. Sistem bununla uyumludur. Özellikleri :

 • Demirbaş Giriş, Çıkış, Zimmet Hareketleri
 • Hiyerarşik Demirbaş Sınıfları Tanımlama özelliği
 • Kurum, Bina, Kat, Bölüm, Oda gibi Hiyerarşik Konum Tanımlama özelliği
 • Hiyararşik Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü, Daire, Şube gibi İdari Yapı Tanımlama özelliği
 • Personel Tanımlama
 • Zimmet Takibi
 • Konumlarına göre Demirbaş takibi
 • Zimmetlerine göre Demirbaş takibi
 • Detaylı Raporlama Modülü
 • Built-In Rfid Konum, Demirbaş etiket basımı ve programlama
 • Demirbaş Garanti takibi
 • Kullanıcı Tanımlanabilir Hareket Tipleri
 • XML ve Web servisler yardımı ile veri transferi

Deta Arayüz

Detaware, Logo, SAP, Kamu Bilgi Sistemi (KBS) veya diğer demirbaş yönetim yazılımları ile Deta Mobil Rfid sayım programı arasında veri değiş tokuşunu sağlayan yazılımdır. Özelliikleri :

 • Firma bağımsız tüm demirbaş programlarından veri alabilme özelliği.
 • Birden çok sayım tanımlayabilme özelliği.
 • Zimmete, konuma veya bölüm, departmana göre sayım yapabilme.
 • Aynı anda birden çok el terminali ile sayım yapabilme özelliği.
 • Sayım sonuçlarını yorumlayan benzersiz İş Zekası algoritması.
 • Demirbaş veya Konum Rfid etiketi basım ve programlama.
 • Kablosuz veri transferi özelliği.

Deta Mobil

Rfid ile süratli sayım yapan mobil yazılım. Özellikleri :

 • Konum bazlı sayım yapar.
 • Süratli demirbaş sayımı (Saniyeler içinde yüzlerce demirbaş sayabilme)
 • Konumu değişen demirbaşlar için yeni zimmet kaydı oluşturabilme.
 • Kablosuz ağ ile veri transferi.
 • Konumda bulunan, bulunamayan ve başka konuma ait demirbaşları eş zamanlı görebilme.
 • Kayıp demirbaşları arayabilme.
 • Sayılan, sayılmayan konumları görebilme.

Deta Demirbaş Takip ve Yönetim Sisteminin avantajları şöyle sıralanabilir :

 • Demirbaş yönetimi bir sorun olmaktan çıkar.
 • Demirbaş sayımları daha sık, daha hızlı, daha kısa sürede ve az işgücü ile yapılabilir.
 • Sık yer değiştiren demirbaşların güncel konumları takip edilebilir.
 • Kayıp demirbaşların yeri kısa sürede tespit edilebilir.
 • Zimmet kayıtları güncel tutulur.
 • İstenilen demirbaşların yer değiştirmesi durumunda anında yöneticiye veya zimmetli personele mail, sms, alarm ile durum iletilebilir.

Rfid ile Demirbaş uygulamalarında en önemli unsur demirbaşların vasfına uygun etiketlerin seçilmesidir. Elektronik eşyalar için ayrı, metal eşyalar için ayrı, plastik veya ağaçtan mamül demirbaşlar için ayrı etiketler kullanılmalıdır. Biltera uzmanları bu seçimi temsilcisi olduğu onlarca markanın yüzlerce farklı etiketi arasından sizin için titizlikle yapmaktadır.

 
 

Doğru etiket seçiminin yanında kullanılan etiketin darbelere, ısıya, dış ortam koşullarına dayanıklı olması; su, alkol, yüzey temizleyici, temizlik malzemeleri gibi materyallerden etkilenmemesi ve yapışkan özelliğini kaybetmeyerek bağlı olduğu demirbaşın üzerinden düşmemesi de önemlidir. Kullanılan etiketlere ayrıca isteğiniz doğrultusunda demirbaş kodu, barkod, logo baskısı da yapılabilmektedir.